Poklady Luxoru a Údolí králů
[text Kent R. Weeks / z anglického originálu ... přeložily Hana Navrátilová, Renata Landgráfová]

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  ♦ ÚVOD 6
ZEMĚPIS A OBECNÁ HISTORIE 14 DĚJINY EGYPTOLOGICKÉHO VÝZKUMU V THĚBÁCH 22 STRl 'ČNĚ DĚJINY THĚB .І4 CHRONOLOGICKÁ TABULKA 52 STAROEGYPISKĚ NÁBOŽENSTVÍ A SVÁTKY 54 ♦ KAPITOLA 1: PAMÁTKY NA VÝCHODNÍM BŘEHU 62 CHRÁMY V KARNAKU 64
muzeum pod Sirým nebem i ю
CHRÁM VLUXORU I14 ÍUXORSKÉ MUZEUM STAROVĚKÉHO UMĚNÍ 134 MUZEUM MUMIEIKACE 141
kapitoia 2: zádušní chrámy 142
ÚVOD 144
AMFITEÁTR DĚR EL-BAHRÍ: CHRÁM KRÁLOVNY HA1ŠEPSUT CHRÁM NEBHEPETRE-MENTUHOTEPA 164 CHRÁM THUTMOSE 111.	165
ZÁDUŠNÍ CHRÁM AMENHOTEPA lil.
A MEMNONOVY KOLOSY 166 ZÁDUŠNÍ CHRÁM SETH1HO 1.	170
RAMESSEUM. ZÁDUŠNÍ CHRÁM RA MESSE II. 176 MERENP1AHŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM IBS MEDÍNIT HÁBU 192 VESNICE DĚR EL-MEDÍNA 216 PROCHÁZKA PŘES KOPCE 222 ♦ KAPITOLA 3: ÚDOLÍ KRÁI.Ú 226 ÚVOD 228 KV 34: HROBKA IHUTMOSEIII 234 KV 35: HROBKA AMENHOTEPA II. 240 KV 43: HROBKA ПШГМОЅЕIV. 246 KV 62: HROBKA TUTANCHAMONOVA 248 WV23: HROBKA AJOVA 254 KV 57: HROBKA HAREMHEBOVA 258 KV 16: HROBKA RAMESSEI. 268 KV 17: HROBKA SETH1HO 1. 272 KV 7: HROBKA RAMESSE II. 284 KV 5: HROBKA SYNŮ RAMESSE 11.	286
KV 8: MERENPTAHOVA HROBKA 288 KV 15: HROBKA SETHIHO 11.	294
KV47: S1PTAHOVA HROBKA 296 KV 14: HROBKA TAUSRETY A SETNACHTA 298 KV 11. HROBKA RAMESSE 111.	304
KV 19: HROBKA MONTUHURCHEPEŠEFA 310 KV 2: HROBKA RAMESSE IV. 312 KV9: HROBKA RAMESSE VI. 316 KV 6: HROBKA RAMESSE IX. 346
♦ KAPITOLA 4: ÚDOLÍ KRÁLOVEN 352
ÚVOD 354 Q V 44: HROBKA CHAEMUASETA 3 58 QV 52: HROBKA ТУГІ 364 QV 55. HROBKA AMONHIRCHEPEŠEFA 366 QV66: HROBKA KRÁLOVNY NEFHRTAR1 372
♦ KAPITOLA 5: HROBKY VELMOŽŮ 388
ÚVOD 390 HROBKY Z DOBY THUTMOSEIII A AMENHOTEPA II. 390 ТГ100: RECHMIREOVA HROBKA 392 77' 96: SENNEFERO VA HROBKA	408
IT 56: VESERHATOVA HROBKA 416 Tľ343: BENJOVA HROBKA 422 MALOVANÉ HROBKY Z KONCE VLÁDY THUTMOSE IV. A POČÁTKU VLÁDY AMENHOTEPA III. 424 ТГ69: MENNOVA HROBKA 424 ТГ52: NACHTOVA HROBKA 436 HROBKY S RELIÉFNÍ VÝZDOBOI Z POSLEDNÍHO DESETILETÍ VLÁDY AMENHOTEPA II. 442 77'55- RAMOSOVA HROBKA 44 3 77' 192: CHERUEFOVA HROBKA 450 TT 57: CHAEMHETOVA HROBKA 454 HROBKY 19. A 20. DYNASTIE 460 ТГ255: ROJOVÁ HROBKA 460 TT3: PAŠEDUOVA HROBKA 464 77' I: SENNEDŽEMO VA HROBKA 4 70 rr 51: VESERHATOVA HROBKA 478 TT31: CHONSUOVA HROBKA 484 TT296: NEFERSECHERUOVA HROBKA 488 ТГ 178: NEFERRENPETO VA HROBKA 492 HROBK Y Z KONCE NO Vfí PISE 500 TT359:1NHERCHAUOVA HROBKA 500 TT 1.3: SUROJOVA HROBKA 508 ♦ KAPITOLA 6: CHRÁMY MIMO THÉBY 511 ÚVOD 512 ABYDOS 514 CHRÁM V DENDEŘIi 528 CHRÁM VESNĚ	536
CHRÁM VEDFU	540
KÓM OMBO 548
SLOVNÍČEK 552 ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE 556 REJSTŘÍK 556 O AUTORECH 56.3
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 vsg_0189879
5 20190421041809.6
7 ta
8 060519s2006 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-249-0658-9 (brož.)
40 ## $a VSG001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 902
80 ## $a 904
80 ## $a 72/76
80 ## $a 7.03
80 ## $a 94(3)
100 1# $4 aut $a Weeks, Kent R. $7 mzk2002160977
245 10 $a Poklady Luxoru a Údolí králů / $c [text Kent R. Weeks / $c z anglického originálu ... přeložily Hana Navrátilová, Renata Landgráfová]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a V Praze : $b Ikar, $c 2006
300 ## $a 563 s. : $b il., plány ; $c 22 cm
500 ## $a Název originálu: The treasures of Luxor and the Valley of the kings -- $a Obálkový podnázev: Pohádkové dědictví starověkého Egypta. -
504 ## $a Obsahuje barevné fotografie. - $a Bibliografie na s. 556 -- $a Obsahuje rejstřík.
563 ## $a N 90
651 #4 $a Egypt
653 ## $a starověk
653 ## $a poklady
653 ## $a památky
653 ## $a archeologie
653 ## $a chrámy
653 ## $a hrobky
653 ## $a pyramidy
910 ## $a VSG001
1052 $a N 90
1068 $a e
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link