Starověk
Amanda O'Neill / Z angl. orig. přel. J. Šubová.

Dnes vráceno
Monografie
Praha : Orbis pictus, 1993;
108 s., barev. fot. a obr. v textu
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Úvod	10	Nelítostní Mongolové	62
Konstantinopol: bašta Byzancie	16	Vznik svaté Rusi	64
Poslední z Římanů	18	Boj Skotska za svobodu	66
Mniši a misionáři	20	Lučištníci a dělostřelci	68
Staré africké říše	22	Boje na moři	70
Zlatý věk Indie	24	Dlouhý zápas o Francii	72
Islám: ozbrojená víra	26	Mor a selská vzpoura	74
Karel Veliký: tvůrce středověku	28	Bojovníci švýcarských hor	76
Úsvit Anglie	30	Tamerlán, kníže zkázy	78
Alfréd Veliký, miláček Anglie	32	Rytířské řády	80
Kambodžští „králové hory“	34	Zámožní velitelé	82
Japonští válečníci a vojenští diktátoři	36	Renesance: obrození vzdělanosti	84
Oběti Opeřeného hada	38	Knihtisk: pokojná revoluce	86
Mořští lupiči Vikingové	40	Dobyvatelé z Turecka	88
Ostrov stovky králů	42	Jindřich Mořeplavec, princ námořníků	90
Věční Židé	44	Válka dvou rňží	92
Nástupci sv. Petra	46	Richard III. - zrůda a vrah?	94
El Cid, španělský bojovník	48	Španělsko: říše nesnášenlivosti	96
1066: rok vojenských diktátorů	50	Nový svět: nový věk	98
Hrady - rozmach a úpadek	52		
Slavné Boží příbytky	54		
Svaté války: křížové výpravy	56	Výběr faktů	100
Obchodní dobrodruzi	58	Rejstřík	106
Listina svobod	60	Zdroje fotografií a ilustrací	108
A
Aethelwulf, král 33 africké říše 22-23 AI Mustasim. kalif 63 Alboin 19 Alexandr Veliký 24 Alexandr VI.. papež 83 Alexius IV.. císař 17 Alfonso VI., král 48, 49 Alfréd Veliký 25, 32-33, 101 Angkor 34, 35 Anglosasové 30-31,42 Artuš Bretonský 60 Ašikaga. rod 36. 37 Attendolo. Muzio 82 Augustin z Canterbury, sv. 21 Aztékové 38. 39
В
Bábin 79
Bacon. Roger 102
Baeda 21
Bahrain Gur 79
Bajezid I., sultán 78, 79, 88
Ball. John 74
Bátú 63
Bayeux, koberec z 50,51,71
Belisar 18, 19
Benátky 58. 59
Benedikt z Nursie, sv. 20
Benin 22, 23
Bonifác VIII., papež 46
Brian Boru 42, 43
Bruče, Robert 66, 67
byzantská říše 10. 16. 18.40.56,58.
64, 65. 84. 88
С
Caedmon 21
Cáchy (Aachen. Aix-Ia-Chapelle) 28. 29
Carihrad (Konstantinopol) 10. 14. 16-17, i 8. 40. 46. 51. 56, 58. 64. 65. 88
Caxton. William 12. 86. 87 Columba, sv. 20, 21 Columban, sv. 20, 21 Comyn. John Rudý 66 Cortéz 39
Cuthbert, sv. 21,100
С
Campa 35
Čandragupta 24
Čandragupta II. 24
černá smrt 74, 75
Čingischán 10, 11, 62, 63, 78, 103
D
da Gamma, Vasco 90 da Vinci. Leonardo 13, 82 Dandolo, Enrico 59 de Baliol, John 66 de Cläre, hrabě Richard 42 de Molay, Jacques 81 de Montfort, Simon 60, 61 děla 68. 69 Dhu Nuwas 45 Diaz. Bartolomeo 90, 91 Dolgorukij. kníže Jurij 64 Domesday Book 51 Duncan, král 66 Džajavarman II. 34 Džajavarman III., 34,35
E
Eduard (Černý princ) 72 Eduard 1.. král 66, 67, 102 Eduard II.. král 66, 73 Eduard III., král 66, 72, 73 Eduard IV.. král 92,93,94,95 Eduard V.. král 92, 94 Eduard, král (Vyznavač) 50 el Cid 48-49 Erik Rudý 40 Etheired. král 33. 101
F
Filip II.. král 57
Filip IV.. král 80, 81
francká říše 28. 46
Fridrich 1.(Barbarossa), císař 57
Fridrich II.. císař 13, 57
Fu Sien 25
G
Gattamelata 83 Ghana 22. 23 Grónsko 40
Gutenberg, Johann 86, 87 Guthrum, král 32
H
Hadrián II- papež 47 Hadrián IV., papež 47 Hadrián, císař 47 Harald III.. král 51 Hardrada. Harald 50 Harold II-král 50,31,51 Há rún a r-Raš id. kalif 27 Hastings, bitva u 50. 51 Hawkwood. sir John 82 Hilda, sv. 21 hodiny 101 Hood. Robin 75 hrady 52-53 Huitziiopochtli 38 Hulagu 63 Hunyadi. Jan 88, 89
CH
Chaucer. Geoffrey 12, 86 I
Indie 24-25 Inkové 38
Inocenc III., papež 46
Inocenc IV., papež 57
Irsko 42-43
islám 26-27
Island 40. 41
Ivan III- velký kníže 65
Ivan IV.. Hrozný 65
J
Jamato, kmen 36 Jan Bezzemek, král 60, 61,75 Jan X- papež 47 Jan XI- papež 47 Jan XII- papež 46,47 Jana z Arku 72, 73. 104, 105 Jaroslav, kníže 65 Jeruzalém 46. 56. 57. 80 jidiš 100
Jindřich I., král 102 Jindřich II- král 42, 61 Jindřich III- král 51. 60, 61 Jindřich IV., císař 46 Jindřich IV., král 105 Jindřich V., král 72, 105 Jindřich VI- král 72, 92, 93 Jindřich VIL. král 93. 94, 95
Jindřich Vlil., král 52,95 Jindřich, princ Moreplavec 90,91 johanité 80, 81, 89, 103 Joritomo, Minamoto 36 Jüan, dynastie 62 Julius II- papež 77, 83 Justinián 1- císař 16, 17, 18, 19, 44 Jusuf ibn-Tašfin 49
К
Kaaba 27
Kálidása 24
Kambodža 34-35
Kanut Veliký 50, 101
Karel Veliký (Charlemagne) 28-29,
46
Karel VI. francouzský 72 khmerská říše 34, 35 Kiinigajo 37 Kjóto 36
Klement V., papež 80, 81 knihtisk 10. 11.86-87 Kolumbus. Kryštof 98-99, 105 Konstantin I. 16 Konstantin XI. 88 kordu 26. 27 kostely 54-55 křížová výprava dětí 57 křížové výpravy 16, 56-57, 58. 59. 60
Kublaj. chán 36, 62 kuše 68. 72, 76
L
Ladislav, král (polský) 80 Langland. William 12 Leif Šťastný 40
Leopold III., vévoda rakouský 77
Leopold Rakouský 76
Lev III., papež 28
Ludvík IX- král 56
Ludvík XII- král 83
luk 68. 69. 72
M
Macbeth, král 66 Magna Charta 60. 61 Magnus III. 42 Malachy. král 43 Malcolm II- král 66
106
Malcolm III., král 66 Mali. říše 22, 23 Malý Hugh z Lincolnu 45 Mamlúkové 63 Mansa Músa 22, 23 Markéta, královna 66 Martel. Karel 26. 28 Maurové 48-49 Mayové. kultura 38, 39 McCarthy, lord Cormac 43 Medicejští. rod 10, II, 84,85 Mekka 26. 27 Melchiades. papež 47 Mezoamerika 38-39 Ming. dynastie 62 mniSi 20-21
Mohamed II., sultán 88, 89 Mohamed, prorok 18. 26, 27 Mongolové 62-63,64. 65 mor 74-75 Murad I.. sultán 88 Murad II.. sultán 88
N
němečtí rytíři 80
Nčvský. kníže Alexandr 64,65
Niall Ui Niall 42
0
Odo, biskup 51 OdoakerGót 18 Olmékové 39 Osman I.. sultán 88 osmanská říše (viz turecká říše) Otto I.. císař 46, 47
01 Neill, rod 42. 43 0' Neill, Aedli 43
palné zbraně 68. 69 Patrik, sv.20 Petr. SV.46	•
Polo Marco 62
Q
Quetzalcoatl 38, 39
R
Raewald. král 30 renesance 84-85, 86
Richard I.. král 56, 60,75, 102, 104 Richard II.. král 72, 74, 104, 105 Richard III., král 61,94-95, 104 Richard z Yorku, vévoda 92 Romulus Augustus, císař 18 Rozwi, říše 23 Rurik 64 Rusko 64-65
ft
Relmř I.Veliký, papež 20,46 Řehoř VIL. papež 46 Řehoř IX.. papež 57 Římané 18-19
S
Saladin, 56,57 Samudragupta 24 samuraj 7. 36-37 sanskrt 24. 25 Saracéni (viz Seldžukové) Seldžukové 56. 57 selská vzpoura 74. 75 Sergius III., papež 47 Sigurd, hrabě 43 Simon zTrenta 45 Skotsko 66-67 Songhajská říše 22. 23 stoletá válka 72-73. 82. 105 Suan Cchang 25 Surjavarman N.. 35 Sutton Hoo. Suffolk 30 Svatá říše římská 46-47 Sven I., (Dánský) 101
Šách Ruch 78 Sógun 36 Španělsko 96-97
Tamerlán (viz Tímúr Lenk) Tataři (viz Mongolové) Tell. Vilém 76 templáři 80. 81 Tezcatlipoca 38 Theodora, císařovna 17 Theodorik Veliký 18 Timbuktu 14. 22. 23 Tímúr Lenk 78-79
Tollékové 38. 39 turecká říše 88-89 Tyler. Wat 74
U
Ulfr 41
Urban II.. papež 56
válečné lodě 70-71 válka baronů 60 válka růží 11.92-93,94 varjažská garda 40 Vikingové 40-41,42, 100. 101 Vilém I., král 50,51, 66
Vladimír I., kníže 64,65 Vladimír II. Monomach 64
YV
Waldemar IV. (Dánský) 59 Wallace, sir William 66, 67 westminsterské opatství 54. 67
Z
Zikmund I., král 88 Zimbabwe 22. 23
Z
Židé 44-45 Zižka. Jan 68
Rytíř v plné zbroji na koni - symbol středověké moci. je zde zobrazen na dobové
ІН ^ "T-	tapisérii.
■ I MB
' щШЁМШЁк
//јШ&ЕјЈш
107
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno O'Neill, Amanda, 1951-
Údaje o názvu Starověk / Amanda O'Neill / Z angl. orig. přel. J. Šubová.
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-85240-49-1
Nakladatelské údaje Praha : Orbis pictus, 1993
Třídění (stavění) pro knihovny N 93/99 931/939
Rejstříkový termín - klíčová slova starověk
Rejstříkový termín - klíčová slova dějiny
Fyzický popis 108 s., barev. fot. a obr. v textu
Údaje o edici Historie
Mezinárodní desetinné třídění 932/939
Údaj pro souborný katalog Valašské Meziříčí 22074
Údaj pro souborný katalog Rožnov pod Radhoštěm
Údaj pro souborný katalog Valašská Polanka
Údaj pro souborný katalog Kelč
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 vsg_011521
5 20170920064045.8
7 ta
8 050504s1993 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85240-49-1
40 ## $a VSG001
41 0# $a cze
80 ## $a 932/939
100 1# $a O'Neill, Amanda, $d 1951- $7 xx0016638
245 10 $a Starověk / $c Amanda O'Neill / $c Z angl. orig. přel. J. Šubová.
260 ## $a Praha : $b Orbis pictus, $c 1993
300 ## $a 108 s., barev. fot. a obr. v textu
490 1# $a Historie
563 ## $a N 93/99 931/939
653 ## $a starověk
653 ## $a dějiny
910 ## $a VSG501 $b 22074
910 ## $a VSG502
910 ## $a VSG513
910 ## $a VSG503
1052 $a N 93/99 931/939
1081 $a Kč 220,-
1111 $a 3452
1112 $a '
Dokumenty ke stažení
Hledejte v naučné pod autorem:
O'Neill, Amanda,
Umístění na regále:
N 93/99 931/939
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné